Sermons from November 2015

Back to Sermon Archive

November 29, 2015

Who Do You Trust | Ecclesiastes 8:1-17

Speaker: Randy Loveless Series: The Pursuit | Ecclesiastes Topic: Old Testament Passage: Ecclesiastes 8:1–8:17

November 22, 2015

Authentic Life | Ecclesiastes 7:1-29

Speaker: Christopher Rich Series: The Pursuit | Ecclesiastes Topic: Old Testament Passage: Ecclesiastes 7:1–7:29

November 15, 2015

Saving a Sickening Legacy | Ecclesiastes 5:8-6:12

Speaker: Christopher Rich Series: The Pursuit | Ecclesiastes Topic: Old Testament Passage: Ecclesiastes 5:8–6:12

November 8, 2015

Fear Him, Revere Him | Ecclesiastes 5:1-7

Speaker: Christopher Rich Series: The Pursuit | Ecclesiastes Topic: Old Testament Passage: Ecclesiastes 5:1–5:7

November 1, 2015

Unbreakable | Ecclesiastes 4:1-16

Speaker: Christopher Rich Series: The Pursuit | Ecclesiastes Topic: Old Testament Passage: Ecclesiastes 4:1–4:16